Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản chỉ định Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB là phòng kiểm nghiệm nước ngoài tại Việt Nam

Vừa qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã chỉ định Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mekong là phòng kiểm nghiệm nước ngoài tại Việt Nam.

Vừa qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã chỉ định Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mekong là phòng kiểm nghiệm nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, kết quả kiểm nghiệm trên các nền mẫu thực phẩm, thủy sản, nông sản, hóa chất, phụ gia, bao bì, bao gói ... thực hiện bởi Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB sẽ được chấp nhận bởi các cửa khẩu hải quan của Nhật Bản.

Được biết, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản là một bộ cấp trong Nội các Nhật Bản của Chính phủ Nhật Bản. Nó thường được gọi là Kōrō-shō tại Nhật Bản. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có nhiệm vụ cung cấp các quy định về giới hạn dư lượng tối đa đối với hóa chất nông nghiệp trong thực phẩm, thực phẩm cơ bản và quy định về thuốc, tiêu chuẩn cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm,…

Ngoài ra, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản còn nhấn mạnh thêm rằng điều quan trọng đối với các công ty xuất nhập khẩu ở thị trường Nhật Bản là lựa chọn phòng thí nghiệm thích hợp để kiểm nghiệm nhằm tăng độ tin cậy đối với các kết quả kiểm nghiệm thực phẩm trước khi được nhà nước kiểm tra hoặc đưa sản phẩm ra thị trường.