NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC NHO-QSCert

Nguồn nhân lực cơ hữu là trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ và hàng trăm Kỹ sư, Cao đẳng có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước