LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tổ chức NHO-QSCert là thành viên của tổ chức QSCert có trụ sở chính đặt tại Đức, Slovakia biểu tượng QSCert có mặt trên 30 Quốc gia trên toàn thế giới có trên 100 văn phòng và Trung tâm kiểm nghiệm. Trên 20.000 khách hàng.

- QSCert toàn cầu đạt chuẩn quốc tế ISO17021. ISO 22003 cho chứng nhận hệ thống.

- Là thành viên không chính thức của Diễn đàn Công Nhận Quốc Tế (IAF-International Accreditation Forum)

- Là thành viên của Hiệp Hội Các Tổ chức chứng nhận Châu Âu (EFAC-European Federation of Associations of CB)

Tại Việt Nam Tổ chức NHO-QSCert được thành lập trên 10 năm đang dần phát triển vươn lên một trong những top đầu về Tổ chức chứng nhận và Kiểm nghiệm tại Việt Nam.