NHONHO ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Ngày 04/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 279/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Ngày 04/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 279/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1801287028

Địa chỉ: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB Cần Thơ – Phòng Xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1521

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1521 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông năng, Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa, Thí nghiệm đất trong phòng, Thí nghiệm hiện trường, Thử nghiệm đất, đá gia cố chất kết dính, Thử nghiệm vữa xây dựng, Thử nghiệm cơ lý gạch xây, Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn, Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông, Thử nghiệm thép xây dựng, Thử nghiệm bê tông nhựa, Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền, Gạch lát Granito, Thử nghiệm cơ lý ngói lợp, Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, Thử nghiệm gạch Terrazzo, Thử nghiệm gạch ốp, lát, Đá ốp lát tự nhiên, Thử nghiệm bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC), bê tông bọt, khí không chưng áp, Gạch chịu lửa – Gạch cao Alumin, Thí nghiệm rọ đá, Thí nghiệm tấm trải chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính, Thí nghiệm Bentonite, Sản phẩm sứ vệ sinh, Tấm sóng Amiăng xi măng, Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng, Tấm thạch cao.

 Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: Giấy chứng nhận số 279/GCN-BXD

Một số hình ảnh phòng thí nghiệm LAS-XD 1521

Tải về | qd-las-1521-ngay-04-12-2020.pdf | 951 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 23-03-2024